Στέλεχος Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου

Athens, Attica, Greece

Description

Η ΑCTIONLINE, για λογαριασμό της Navy & Green, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανδρικής ένδυσης, αναζητά στέλεχος για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Παραγωγής Ενδυμάτων για τα κεντρικά γραφεία του στην Αθήνα.

Καθήκοντα:

Προσόντα:

Δεξιότητες:

Παροχές:

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Apply for this job